Programdesign, exempelklient #3

Här är ännu ett inlägg i serien om hur vi går till väga för att skriva individualiserade program för våra klienter. Det finns så många delar som går in i en individuell programdesign, och vi vill här visa hur vi går från att identifiera behov och resurser, till ett...

Programdesign, exempelklient #2

Ännu ett inlägg i serien om hur vi går till väga för att skriva individualiserade program för våra klienter. Nedan finns vecka 1 i en cykel för en av våra tränare som får individuellt program från oss på CrossFit Uppsala – Primal Fitness. Grundförutsättningar...

Programdesign, exempelklient #1

Här kan du se de hur vi analyserar behov och sen låter det leda till en övergripande plan, och sen en faktiskt veckas träning. Det finns såklart en större plan också, som går igenom hela säsongen för den här atleten, och det här är en del av en mindre...