Hur ska vi veta hur vi ska gå framåt med vår träning och hälsa om vi inte först tar reda på vart vi står? Hur mäter vi om vi ens går framåt, om vi inte började resan med en ordentlig genomgång av vad vi är bra eller mindre bra på? Att ha en balanserad hälsa är viktigt för att både gå framåt på ett bra och säkert sätt, och minimera risken för eventuella skador som kan uppstå, på grund av brister eller snedheter i våra kroppar.

Vad vi gör när vi gör en fysisk utvärdering är att vi samlar in information om hur våra kroppar mår och vad dom behöver. Hur ser våra hormonbalanser ut? Varför kan det vara så att dom ser ut som dom gör? Är det något vi enkelt kan förbättra? Vilka rörelser hanterar vi bra, och har vi några skillnader mellan olika sidor av kroppen. Har vi brister i rörlighet, som vi bör arbeta för att begränsa? Vilka rörelser är vi duktiga och starka i, och vilka behöver vi träna upp mer? Vi kan också mäta arbetskapacitet samt styrka, vilket också ger oss tydliga riktlinjer för vad vi behöver göra för att bli starkare och mer balanserade.

Balans mellan kropp och livsstil – och här pratar vi alltså såväl om fysiska attribut som styrka, uthållighet, rörlighet och så vidare som stress, kost och självförverkligande – är vårt yttersta mål.

Mer konkret så innebär vår hälsoutvärdering en uppdelning i följande delar. Notera att alla delar inte nödvändigtvis hinns med på bara ett tillfälle – vi tar det grundligt, och ser till att ha täckt ett område innan vi går vidare till nästa.

  • Diskussion om träningsmål och historia.
  • Rörelsetester – Vi går igenom specifika rörelser för att se om vi har några obalanser i rörlighet, eller kinetisk förmåga.
  • Analys av yttre hälsomarkörer. Detta kan ge oss värdefull information om hormonbalanser och livstil. Bland annat så mäter vi kroppsfett – är man obekväm med detta så kan vi hoppa över denna del, men mätningen rekommenderas varmt!.
  • Arbetskapacitet – Beroende på din nivå så väljer vi ett test för att se vart du står i arbetskapacitet.
  • Analys av insamlat data, och en rekommendation för vad du bör fokusera din träning på i framtiden, samt i vilken form som den bör bedrivas. Är det gruppträning, eller personlig träning du behöver. Eller rentav att ta långa promenader och läsa en bok?

Vi är certifierade i att göra såväl avancerade fysiska utvärderingar, som coachning om kost och livsstil, och vi erbjuder detta på CrossFit Uppsala.

Ordinarie pris för en hälsoutvärdering är 750kr (inklusive moms) men vi erbjuder också (och rekommenderar – en utvärdering utan uppföljning är bara klar halvvägs!) 3 bokningar med 10% rabatt, vilket ger 2025kr (ink moms).

För medlemmar hos CrossFit Uppsala är priset rabatterat med 20% till 600kr (inklusive moms) och vi erbjuder också  3 utvärderingar till 10% rabatt, vilket blir 1620kr (inklusive moms).

För att köpa och boka en utvärdering använd betalknapparna nedan. Så fort vi mottagit din betalning så kontaktar vi dig för att boka in vår träff.

Hälsoutvärderingarna är 45 minuter långa, och inkluderar sedan ett efterarbete med uppföljning och presentation av det vi upptäckte till dig.

Det är ett ovärderligt sätt att ta sig framåt, för vi är alla olika, olika och alla behöver jobba lite mer på olika saker. Vad behöver DU till exempel träna på för att bli balanserad, stark, uthållig, snabb och FRISK?