Här är ännu ett inlägg i serien om hur vi går till väga för att skriva individualiserade program för våra klienter. Det finns så många delar som går in i en individuell programdesign, och vi vill här visa hur vi går från att identifiera behov och resurser, till ett färdigt veckoprogram för en befintlig klient.

Grundförutsättningar för den här personen

 • Medelhög träningsålder, låg NME
 • Har haft ”CrossFit” som huvudsaklig sport, men fokus har skiftat mot kroppskomposition och hälsa
 • Tycker det är roligt att lära sig om hur han ”fungerar”, och är själv tränare och använder detta för att hjälpa sina klienter. Gillar ”experiment”.
 • Håller på att ”hitta rätt” vad gäller livsstil, har haft stor diskrepans mellan ”viljan och varat”

Mer specifika förutsättning

 • Relativt bra relation anteriort än posteriort, med viss övervikt åt anteriort.
 • Dragstark jmfrt med presstark
 • Horisontell press låg jmfrt med press vertikalt
 • Snabbare än stark – absolut styrka fokus efter att strukturell balans uppnås.
 • Outvecklad aerob bas
 • Tung – undvik snabba hoppande rörelser i hög volym, samt löpning
 • Älskar att skapa kraft över kort tid, och är bra på det – se till att han får det

Härifrån bygger vi en övergripande plan för en längre tid (i det här fallet fram till slutet av September), och sen börjar vi med den första cykeln i den planen. Det första vi gör är att bryta ner ovanstående. Först i en generell veckoplan, och sen därifrån till ett specifikt upplägg (dag för dag). Sen från det kan vi börja konstruera vad varje enskild dag ska innehålla för träning.

Skärmavbild 2015-04-12 kl. 12.35.40

Vart går vi härifrån?

Genom att klienten sen återkopplar sina resultat på dessa träningsdagar, så kan vi sedan utifrån detta bygga kommande vecka allt eftersom. Den här klienten har en medelhög träningsålder, vilket gör att han inte utvecklas varken långsamt eller snabbt. Vi håller därför cyklerna på medellängd (här valde vi 4 veckor) och stoppar in tester för att se att programmet fungerar med medellånga mellanrum.

Det är är bara en liten inblick i vad för tankegångar vi för och hur vi lägger upp träningsprogram. Vi går igenom den här processen för ALLA program, både individuella och de grupp-program vi erbjuder. Det betyder att våra klienter kan känna sig trygga med att vi bygger programmen runt just deras behov och resurser, istället för tvärtom.

Vi tar också ansvar för när något inte fungerar, och utvärderar då varför så att vi i framtiden ska hitta det som fungerar. För alla är olika och reagerar olika på samma stimuli. Det gäller att både kunna strukturera och utvärdera data, och att samtidigt ha en ”känsla” för vad som kan fungera i ett enskilt fall, det är lite av en konstform och vi älskar det!

 

Jag vill veta mer

För mer information om hur du också år hjälp med ett individualiserat träningsprogram, så kan du läsa mer här.

Om du tränar på någon annan lokal så kan vi också hjälpa dig via vår site www.nextlevelfitness.se, där vi lägger ner motsvarande jobb för att bygga vårt program för prestation i CrossFit (kostar cirka 300kr per månad och hittas här: FOCUS). På den siten har vi också ett gratis program som är riktat mot dig som har träningen enbart för att stödja dig i ditt övriga liv, och det hittar du också här: STRUCTURE).

Vi har också genomtänka fokusprogram för de som tränar hos oss i Uppsala, och vill ta sin träning vidare från våra vanliga gruppträningar, här har vi möjlighet att även se hur ni rör er på plats, vilket såklart är ännu ett plus.