Jag har bestämt mig och vill börja med CrossFit!

Om du är en ny medlem så bokar vi också in dig på nästa möjliga baskurs. Stort välkommen!