Återkoppling per telefon

Till att börja med: Att ändra ditt vanliga Uppföljningstillfälle till en ”Återkoppling per telefon”  – som är ett betydligt kortare, men mer flexibelt tillfälle – görs enligt överenskommelse, så mejla oss på info@crossfituppsala.se så kan vi bolla!

Vi vill dock gärna utveckla tanken kring detta så läs vidare!

När du tränat på CrossFit Uppsala en tid och gjort din första Hälsoutvärdering så är nästa steg Uppföljningen på denna första träff. En sådan uppföljning ingår vid varje förlängning och vi ser helst att detta tillfälle bokas på plats. En sådan träff kan förövrigt också användas som ett PT-tillfälle, där vi fokuserar på att gå igenom tekniker som man blivit extra nyfiken eller intresserad av att bli bättre på, om så önskas! 

Det är inte alla medlemmar som bokar sin inkluderade Uppföljning, och ett av skälen kan vara att träningen bara flyter på, men ett annat att det är svårt att få till denna återkoppling på de tider som finns tillgängliga. Och vi vill så klart underlätta att de blir av! 

Därför så finns det en utökad möjlighet möjlighet att omvandla sin ”Uppföljning / PT” på plats mot ”Återkoppling per telefon”!

Detta tillfälle kommer vara ungefär hälften så långt, 15-20 minuter och kommer främst bokas in på tider som vi inte kan boka in tider på plats, det vill säga obekväma tider eller så kan vi ju ta det när ni har lunchtid på jobbet till exempel. 

Vi vill understryka att vi fortfarande helst ser att ni bokar er Uppföljning på plats precis som vanligt, men på det här sättet så hoppas vi öka användningsgraden av den fina medelmsförmån som våra Uppföljningar innebär, och att ännu fler på detta sätt kan använda detta tillfälle för att bolla något specifikt på ett smidigt sätt!