Saker om träning man ibland glömmer

Livet är fantastiskt, men för kort för att slösas bort Det finns mer i livet än benböj, ryck och muscle-ups. Ditt liv ska vara större än dina muskler. Förhoppningsvis så lär man sig genom träning både vikten av träningen (är du starkare och rörligare blir livet...

Programdesign, exempelklient #3

Här är ännu ett inlägg i serien om hur vi går till väga för att skriva individualiserade program för våra klienter. Det finns så många delar som går in i en individuell programdesign, och vi vill här visa hur vi går från att identifiera behov och resurser, till ett...

Programdesign, exempelklient #2

Ännu ett inlägg i serien om hur vi går till väga för att skriva individualiserade program för våra klienter. Nedan finns vecka 1 i en cykel för en av våra tränare som får individuellt program från oss på CrossFit Uppsala – Primal Fitness. Grundförutsättningar...