Function-funktionellt

Wu: 3 varv av 20 ub du, 8/8 utfallsteg, 5 pu m blått gummiband, 3 knees through elbows m böjda armar + function 5 sets of Lunge with something heavy on your shoulder/back for 20 steps: 40 kg sandbag, ub AMRAP Wide Grip Strict COVP Chin Ups @ 1210: 7-4-4-3-4 reps 15...

Första function-passet & publicerad igen!

Morgon: Simning, ca dubbelt mot förra gången Eftermiddag: function A. AMRAP Rope Climbs in 10 min – ca 3.5 m: 15 reps B. FLR on rings – 300 sec accumulated C. GHD Raises – 10 x 3 Betydligt längre vilor än föreskrivet dels eftersom jag gjorde A på...

Klokov-taktiken

Wu: 45 min, varav hälften stretch och skumrullning, bakböj m 2h-grepp 3×40-100 kg m 10 kg-steg, 1×110, 1×120 kg + A HBBS 3 x 3 x 137. 5 kg B Marklyft: 137.5 kg C 16 x [20 sek ball slam, 7 kg, vila 10 sek, 20 sek sving, 16 kg, vila 10 sek] Low-score:...

Fria tyglar

Wu: foam roller, rehab, böj upp till 120 + A HBBS 4 x 4 x 131 kg B1 Armhävningar, 2 blå gummiband, 3 x 10 reps B2 Ringrodd, horisontell, 3 x 10 reps C Marklyft ett par 1or på 131 kg D Armhävningar: 10 reps, Pull ups: 3 reps Fortsatt seg vecka men peppade till böjen....

Äntligen lika stark som Monster-Jocke

Wu: Rehab, lätta böj, några utfall + A Bakböj med båda händer, upp till 100 kg B HBBS, 5 x 5 x 123.5 kg C Marklyft med båda händer, upp till 1×125 på SL-DL. D1 BSS, 18 kg viktväst, 3 x 8/8 reps D2 Ringrodd, 45° viktväst, 3 x 8 reps E Testa support (ca 45 sek) och...