A. Overhead squats @ 21×1 4-5reps 4-5set, börjar från rack

B1. 1H ring rodd @ 20×1 8-10reps/arm 3-4set
B2. Turkish sit up med KB 4-5reps/sida 3-4set

C. AMRAP 8min
8 Medball över skuldra
8 Squat jumps
8 Push ups

Notera att det idag är Turkish SIT up ?

Idag är det Jingle Hells 5.0 kringlunch tid, detaljer kan du hitta i CrossFit Uppsala-gruppen på facebook, kom och kolla och heja! ?