Uppvärmning:
-Deadbugs & Bear Crawl (framåt och bakåt)
-KB-övningar: goblet squats, goblet lunge & kosacker

3-4 set
A Frontböj x 4-6 reps
ELLER
Frivändning 1.1.1.1
*valfri variant, släpp efter varje repetition

2-4 set
B1 Push ups, svår variant* @30×0 x 4-10 reps
B2 Banded tricep pushdowns x 10-15

C “Duck Hunt”
12 min amrap
16 alternerande 1H-svingar
2-4 längder “duckwalk” med tung kb
Jägarvila x 20-40 sek
2 längder waiters walk / arm

Efter ett par intensiva testdagar så drar vi ner på tempot lite idag…det betyder inte att det inte kan bli jobbigt ändå så klart! ?

På första delen så kan ni antingen välja frontböj eller frivändningar. 1.1.1.1 innebär att ni tar en paus på ca 5-10 sek efter varje repetition. Har ni rätt kombination av vikter – inte för smala skivor, då går de sönder! – så uppmuntrar vi att ni “dumpar” vikten efter varje vikt.

På avslutande “Duck Hunt” så vilar vi som jägare och går som ankor, tuffa på bara! ?