A1. Sumostance deadlift 6-8reps 3-4set
A2. Z-press med KB/DB @ 20×1 6-8reps 3-4set

B1. 6-8 tunga KB svingar 3-4set
B2. Ackumulera 30-40 sek deadhang 3-4set

C.  ”The grinder”
5 varv av:
10 1H KB thruster (5 / sida)
12 Kroc rows (6 / sida )
14 Medball över skuldra
16 Ball slams

FYI ?:
*A1 medeltungt, fokus på form och speed från golvet
*B1 tyngre än förra veckan
*B2 Bryt upp som du vill