A. Backward lunges, build to a heavy 8 rep/leg in 3-5 sets

B. ”The hundreds 3.0”
In team of 3, divide the work as you want:
100 burpees
100 slam balls
100 goblet squats
100 kettlebell snatch
100 cal row


A-delen: Använd skivstång som ”rackas” bak.
B-delen: Ny variant på en beprövad wod yao!

 

 

Team 300FY – with a twist!

Ett foto publicerat av Tränarprofil Cfua (@crossfit_uppsala)