A1 1h-swing / ryck, lätta 3 x 10 reps / arm
A2 Elephant walk 3 x 5 reps
B Svingar, tunga, 6 x 10-20 reps
+
8 varv av
25 sek 1h-sving, alternerande hand
5 sek vila
15 sek switch lunges
Vila 15 sek

Efter vanlig uppvärmning inled med övning av 1h-svingar och, om man kan, kettle bell-ryck. Varva med elephant walks. Sedan är det rakt på med tunga svingar. Lägg ner om tekniken blir  lidande och ta rejäla vilor mellan set. Avslutningsvis kör ni alternerande 1h-sving, dvs byt hand per repetition, följt av explosiva switch lunges eller utfall om det är för svårt.

Använd fantasin! Knäppt, ja, men påhittigt!