Uppsamlingsdag
1.Styrke- eller teknikdel från tidigare dagar – A-del
[Den första delen gör alla med undantag den som gjort alla tre tidigare dagar, då kör du direkt på nr 2 nedan!]

2.Assistans-träning som pre-/rehab/skills – B-del

2-5 set
[välj en eller flera övningar, fler set om du börjat med denna del]

3. ”Carry On…and on and on”
I lag om upp till 5
20 min amrap
P1 Rodd – minst 20 max 40 cals (eller 200 m löpning)
+
Beta av:
10 push ups
20 utfallsteg
2KB front rack carry eller Zercher carry med säck x 20 m
5 front squats med 2kb eller säck
2KB front rack carry eller Zercher carry med säck x 20 m – tillbaka

*En börjar på rodden, övriga sprider ut sig
*På första varvet behöver man inte göra alla övningar, men däremot alla andra varv, men du behöver inte göra övningarna i ordning
*Står du i kö så pusta ut inför nästa rodd eller gör pinch hold med platta! ?

SCORE: totalt antal cals på rodden

KOM IHÅG att vi testar lite olika övningar kommande dagar så det är ok att ta lite lättare vikter idag!

  • Gör A-del från de senaste 3 träningsdagarna
  • Gör valfri B-del som står på tavlan. Det är dock ok att disponera tiden själv och prioritera A-del. Om ni tränat de senaste 3 dagarna så gör ni bara B-delar, men då upp till 5 set av dessa.
  • Som konditionsdel så gör vi en metcon i form av en team-wod, fart och fläkt tillsammans! ?