A. 2 x hang power snatch 4-6set

B.Overhead squat @ 40×1 1-2reps 4-5set
*börja från rack

C. AMRAP 6 min
10 alt utfallshopp
8 ball slams
6 push ups
vila 2min

AMRAP 6 min
6 windmills (3+3)
8 goblet squats
10 KB svingar

Om ni har missat det så har Pure Pharma bytt namn till Puori. Samma fina grejer och vi har det i shopen så ni vet ?