A. Overhead squat @21×1 5reps 5 set

B1. Lateral lunge with KB in goblet position 6-8 reps/side 3set
B2. Dumbell external rotation @ 31×1 6-8reps/side 3 set

C
EMOM 12min
1,4 osv Hanging kneetuck 20-30sec
2,5 osv Walkin plank on the spot 20-30sec
3,6 osv 2x KB overhead walk

Ingen fara med oss, vi har det bra!

Ett foto publicerat av Tränarprofil Cfua (@crossfit_uppsala)