A. Set a timer to 15 min and build to a heavy and ”smooth” complex of:
Power clean + 2 jerks

B. EMOM for 18 min:
8-12 cal rodd
8-12 double kettlebell/dumbbell push press
8-12 ring rows / 4-6 single arm rows/arm

C. Anti rotation with partner, 20 sek of work/side, then change tasks, 2-3 sets/person

A-delen:Bygg till ett tungt men snyggt komplex, inga efterpressar på jerksen.

B-delen: Denna kan ni vid det här laget 🙂

C-delen: En ny parövning som syftar till anti-rotation i oförutsedda vinklar. Inta en ”atletisk-position”, koppla på säte och bål. Kör man själv kan man göra en pallof-press istället.