Dag 3

12 minuter AMRAP:
5-10 Pushups
6-11 1h KB-row / arm
5 Benlyft från liggande

Vila 3 minuter

4 minuter AMRAP:
8+8 KB Snatch
16 Alternerande bakåtutfall på stället

Vila 2 minuter

4 minuter AMRAP
8+8 KB Clean & Press
8 KB Swingar

Vila 3 minuter

4 varv av:
2 minuter:
5 Burpee’s
5 KB-Swingar

1 minut vila

När det kommer till bakåtutfallen så är det frivilligt om man vill hålla i en KB i goblet hold eller inte. Har man tränat en del så är det nog bra att hålla i en vikt!