Tuning in

Tisdag – being within 60 min build to a max in the complex: 3 clean grip DL 3 power clean 3 hang squat clean 3 push press  3 thruster (no rest b/t reps or exercises) 80 kg, fail on 1st thruster – 70 kg, success + A1 Excentriska armhävningar i paralletten @...

Tillbaka!

Måndag A1 Hspu ökat rom @ 3-40A1: 6 x 5 set A2 Ringrodd, 90 cm höjd @ 1111: 10 x 5 set Tisdag Being A1. Push Press @ 12X1; 4-5 x 6; rest 30 sec: 70 kg x 6 sets A2. AMRAP strict pronated throat to bar Chin Ups @ 1111; amrap x 6; rest 3 min: 7-6-5-4-4-3 reps B. Overhead...

Resten av veckan (och nya pers)

Torsdag Ca 2, 5k på 12 min 200 utfall, obrutna, ca 5 min Press 65 x 5 x 3 set, pb Totalt 8 x 5 strikta Pull ups m varierat grepp btw press Fredag Lunch 10 set varannan minut av 1 däckvält, 300 kg 5 burpees 30 double unders (ca 45 sek/varv) + Kväll 60 min 6,5 km 22 kg...

Veckans tjofräs

Torsdag förra veckan: Glömde att jag började med ett varv runt stationen på 4:10 min (det är nog 1 k trots allt) Söndag Sittande bakom nacken 1RM: 60 70 f 65 lätt (tangerat pers) – hade 5 kg steg som minst, hade nog kunnat öka lite Pron pu 42 kg, pb Press 70 f...

Sjukvecka = persvecka

Måndag Skyffla sand i skottkärra, sen uppför backe från stranden, tippa och upprepa x 5 set (ca 25 min) Torsdag Clean & Press upp till 70-75, pb-77.5, fail-76, pb! + försök till 3RM 70 kg: fail – 2 x 70 kg, pb Fredag Löpning @ Z1, 5 varv runt stationen, ca...