Uppsamlingsdag
1.Styrke- eller teknikdel från tidigare dagar
(Den första delen gör alla med undantag den som gjort alla tre tidigare dagar, då kör du direkt på nr 2 nedan!

2.Assistans-träning som pre-/rehab/skills

2-4varv av
10 forearm push ups
10 Gobletsquats 3s paus i botten
40-50 single unders
40-50s farmers hold m 2x KB

3. ”Årets sista!”

I lag om 3

EMOM 21 min

Laget utför arbete enligt följande varje minut
P1. ”Buy in” 10 KB swings sedan AMRAP burpees resten av minuten

P2. Frontrack hold med 2x KB

P3. vila

Laget flyttar ”en station” varje ny minut

Score = totalt antal burpees i laget efter 21 min

  1. Gör Styrkedel eller teknikdel från de senaste 3 träningsdagarna
  2. Gör den assistans träning som står ovan. Om ni tränat de senaste 3 dagarna så gör ni bara del 2 ovan som ”styrka”, dvs direkt på assistansträningen och gör ett par extra varv.
  3. Som konditionsdel så gör vi en gemensam metcon, här kommer det vara fokus på team-wod, fart och fläkt tillsammans! ?