Day 1

A. Back squat @ 32X1 3-4 reps 6 set 3-4 min rest

B. ”Abs on fire”
5 rounds of:

10 burpees
10 situps

C. Set a timer to 5 minutes and acummulate as many seconds as possible in plank position


A-delen: Se till att göra sex arbetsset, alltså utmanande set. Notera tempot, två sekunder i botten. Behåll tryck upp mot stången i botten.


B-delen: Bara att ösa på!


C-delen: PERFEKT form. 3 kontaktpunkter: bakhuvud, bröstrygg och säte.