Dag 6

A1. DB Benchpress @ 31X1; 7-9 reps; 5 set
A2. Floor Press @ 31X1; 7-9 reps; 5 set
A3. Från plankan-positionen, 8 benlyft (varannan) – stanna 1 sekund i toppen; 5 set.

+

Par workouts (med rullande klocka).

3 varv av:
2 minuter flippa ett däck fram och tillbaka mellan personerna.
Vila 3 minuter.

ELLER

3 varv av:
3 x Prowler push 30m fram+tillbaka var. En jobbar.
Vila fram till 5 minuter.

ELLER

3 varv av:
3 x farmers walk 30m fram+tillbaka. En jobbar.
Vila fram till 5 minuter.

Här får man dela upp gruppen i par och man får ta och jobba lite det man är dålig på. Man hinner nog med max 1 av workoutsen. Om man har problem med att utföra de här rörelserna så går det jättebra att köra på monocykeln.