Dag 1

A. Squat @ 20X1; 6 set; 3 reps

+

1->20->1 KB Breathing Ladder

Dvs:
Gör 1 KB Swing. Ställ ner den. Vila 1 andetag.
Gör 2 KB Swing. Ställ ner den. Vila 2 andetag.
Osv hela vägen upp till 20 och sen ner till 1 igen.

På A så försök lägga er på samma vikt som ni gjorde för ca 16 dagar sen om ni gjorde knäböjen då. Om inte så tänk att ni ska ligga på ca 70% av erat 1 RM. Är ni lite osäkra på vart det ligger så ta det så pass tungt att det är utmanande men så pass lätt att ni inte missar på tekniken.

OBS! Detta är väldigt mycket volym av KB-swingar så anpassa det gärna lite baserat på egen kunskap och erfarenhet. Var ni inte med och körde stegen för 16 dagar sedan så kör endast upp till 15 och ner istället. Se till att ta en LÄTT KB och fokusera på korrekt teknik.

För att göra det hela lite jobbigare så försök andas in genom näsan och ut genom munnen i ett 3 sekunder in 2 sekunder ut-tempo!