A Valfritt antal reps med pressar, kroc-row, svingar, ryck under ca 5 min
B Turkish get ups, tunga ettor, jobba upp till ett tiotal repetitioner per arm
+
Team-wod, 2 och 2!
30-20-10 på varje övning av
Jump squat
Push press vä/hö
Stelbenta marklyft
Sit ups
Armhävningar
Svingar
[Ena jobbar andra vila, byt efter varje varv]

Kontrollerad teknik på B och gott om tid för detta. På A-gäller däremot lite fri lekstuga! På avslutningen siktar vi på lätt till medeltung kettle bell på pressar, medeltung till tung för stelbenta mark och tung till…tung för svingar. Kör hårt och tänk på tekniken! 🙂

På måndagar brukar Sven hålla pass. Sven är bra på bland annat rodd, så att ni vet!