A. 2 deadlifts with 1 second pause under knee + 2 hang power cleans 4set

*A Deadlift starts from the floor, focus on perfect form in the pause position.

B1. Half kneeling single arm dumbbell shoulder press @ 20×1 6-8reps 3set
B2. Hammer curls @ 40×1 8-10reps 3set

C1. Side plank row @ 2222 4-5reps/side 2set
C2. Side lying dumbbell external rotation @ 30×1 6-8reps/arm 2set

Ett fint komplex i A-delen med som vanligt fokus på teknik. Tänk alltså att det är benen och bålen som jobbar i A! 🙂 Mer drag och press och bål i B och C! Kanonbra styrkepass!