A. 3 hang power cleans 4set

B1. Seated dumbbell shoulder press @ 3×1 8-10reps 3set
B2. Ring biceps curls @ 40×1 8-10reps

C1. Half kneeling pallofpress @ 2222 4-5reps/side 2set
C2. Powell raise @ 30×1 4-5reps/arm 2set

Nu bygger vi oss från grunden starka igen och ni ser mycket enbent och enarms. Detta så vi blir starkare och mer hållbar.