A1. Bulgarian Split squat w bar/KB in frontrack @ 20×1 8-10reps/leg 4set

A2.Skull crushers w dumbbells @ 30×1 6-8reps 4set

A3. Side lying dumbell external rotation @21×0 6-8/arm 4set

B.
EMOM 12min
1,4 osv Hanging knee tuck 20-30 sec
2,5 osv Walking plank on the spot 20-30 sec
3,6 osv 2x KB overhead walk 20-30 sec

Vad vore väl en fredag utan Bulgarian Split Squats och Skull Crushers? Rumpa/Ben och Triceps inför helgen! Men Krooken tänker såklart att vi vill ha en extra stark bål också så lär känna din bålstyrka i avslutande EMOM:en. 🙂