Day 3

A. RDL @ 40X0 4-5 reps 5 set 2-3 min rest

B. Practice the kettlebell snatch for 5 min

C. In team of 2 (1 person works the other one rests):
10 min AMRAP:
10-12 sledgehammer
Run 200m

10 min AMRAP:
3-4 tire flips
Run 200m

10 min AMRAP:
20 meter arm over arm sled pull or 1 rope climb
20 meter walking lunges

10 min AMRAP:
20 meter farmers walk
20 meter bear crawl


A-delen: Bra form. 3 kontaktpunkter. Se till att skulderbladen hålls ned och ihop. Kolla även att nacken är neutral.


B-delen: Öva kettlebell snatch från ”häng”.


C-delen: Välj två av de fyra alternativen som finns ovan. 5 min vila mellan AMRAP:s.

Lifting things up and putting them down since 2009! ?

A post shared by Tränarprofil Cfua (@crossfituppsala) on