For time 30, 25, 20, 15, 10, and 5 rep rounds of:
Virtual shoveling
Push-ups
Tid: 13.12 min

Lustig övning det där. Var lite osäker på hur jag skulle göra exakt, nästa gång går det nog lite smidigare.