A1. Strict shoulder press with barbell @ 20×1 3reps 4set
A2. Bulgarians split squats w.KB or dumbbells @ 30×1 4-5reps/leg set

*A2 heavier then last week if possible

B. AMRAP 15min
2 elephant walks
4 windmills (2+2)
8 Alt KB clean and jerks

Vi fortsätter bygga i båda riktningar. Ben och och över huvudet – Spänn bålen och blicken rakt framåt! 🙂