A1. RDL @ 40×0 6-8reps 5 set

A2. Ring supermans 6-8reps 5 set

B.
In teams of 3 
”Strike or burpees!

Target 300 cal on the rower

Each team member must row 300m and try to stop at exactly 300m.
Every meter above or below the 300m target generates
1 burpee per meter above or below for the whole team.

Men herregu vilket drag på passet idag! The hundreds 3.0 på sub 17 av Team Peter!

Ett foto publicerat av Tränarprofil Cfua (@crossfit_uppsala)

 

Som bowling, fast på rodden och med burpees!

Det blir rowligt!