A. 8 min AMRAP
9 FLR burpees
7 kettlebell swings
5 goblet squats
3 elephant walks

[3 min rest]

B. 8 min AMRAP
12 alternating single arm kettlebellswings
8 alternating backward lunges with bumper overhead
6 ball slams

[3 min rest]

C. 8 min AMRAP
12 single arm rows/arm
8 supermans with 2-3 second pause in top psotion
6 straight leg situps with weight

[3 min rest]

D. 8 min AMRAP
9 FLR burpees
7 kettlebell swings
5 goblet squats
3 elephant walks

 

Målet är lika många varv/reps på a som d. ”Pace:a” utifrån det!

 

 

Daily grind i hälsofabriken!

Ett foto publicerat av Tränarprofil Cfua (@crossfit_uppsala)