A. Set a time to 15 min and work on the following complex:
Power clean + push press + split jerk

B. ”The hundreds 2.0”
In team of 3, divide the work as you want:
100 burpees
100 slam balls
100 goblet squats
100 kettlbell swings
100 cal row

C. Side plank band row @ 3131 6-8 reps/side 2-3 sets

A-delen: INGA stående bänkpressar på push press 🙂


B-delen: Typ som förra veckan fast med en twist!


C-delen: Ny övning, kolla filmen. Man kan göra den två och två så en håller i bandet och den andra arbetar. INGA kompensatoriska mönster skall ske när du står i plankan!