A1. Double kettlebell suitcase deadlift @ 32X1 6-8 reps 3-5 set
A2. Seated dumbbell shoulder press @ 31X2 4-5 reps or Ring dips @ 31X2 3-4 reps 3-5 set

B. Within 6 min:
Build to a heavy 5 in clean and jerk/push press with two kettlebells

[3 min rest between b and c]

C. 10 min AMRAP:
Kettlebell snatch + windmill + 3-5 presses + turkish getup

D. Farmers och waiters walk, foot over foot 20-30 seconds/side 2-4 set

 

A-delen: Ny övning på A1. Hitta spänningen i botten och lyft med bra form. Vikt är inte centralt. På A2 välj en av de två alternativen.

B-delen: Bygg till en tung 5:a i clean and jerk/push press/press med två kettlebells. Det är alltså 5 x clean and jerk och inte 5 cleans och 5 jerks i komplexet, comprende? 🙂

C-delen: Det är alltså 1 snatch från golv, 1 windmill, 3-5 strikta pressar och sedan TGU upoifrån ned och upp igen. Efter det byter man arm. Arbeta i 10 minuter, BRA rörelser INGEN stress.

D-delen: Korta steg och ”långsam” gång!