Dag 6

A1. 2h DB Benchpress @ 30X1; 10-12 reps; 3 set;
A2. Jägarvila 30 sekunder; 3 set

+

10-15 minuter AMRAP i par:
20+20m Farmers walk – riktigt tungt.
20+20 single-leg medball passes
30 armhävningar (varannan)

På single leg passes så innebär det alltså att bägge pesronerna står på ett ben och passar bollen till mellan varandra, varje pass räknas. På det viset så blir det varannan person som gör ett pass och bägge byter ben efter ni har gjort 20 st pass tillsammans.