A 2KB clean and jerk 3 reps – jobba upp till tyngsta på 10 min

B Farmers walk 20 m – jobba upp till tyngsta på 10 min

3 set
30 m dra släde utan vändning – tunga MEN obrutna, ska inte behöva pausa
vila ca 3-6 min

Tillägg:
Under ca 15 min
15 m dra släde åt sidan + 15 m dra släden åt andra sidan – så pass lätt att du kan gå RAKT åt sidan utan att kränga, sträck på benen och ta ut stegen så gott det går

Kör en två uppvärmningsvändor med lite eller ingen vila och sedan 3 tunga vändor på det. Det ska vara så pass ansträngande att man behöver vila minst 3 min, men naturligtvis ska ni kunna göra det utan att göra illa er. Känn efter på uppvärmningsvändorna. Avslutande 15 min så varvar man med så pass lätt vikt att du kan göra det med bra form.