A1 Push press 4-6 reps x 5
A2 Pull ups 4-6 reps x 5

4-7 set av
5 burpees
5/5 utfallsteg / switch lunges
15 svingar
Inom 2 minuter, resten vila

Tillägg: Sidoplankor 30 sek / sida x 4

Ordentligt med uppvärmning sedan varva push pressar och pull ups. Håll koll på push pressarna och kom ihåg hollow positionen, dvs spänn magen ordentligt med vikt över huvudet! På avslutningen fortsätter man upp till 7 set om man är pigg, men bryt gärna tidigare och gå över till sidoplankor!

Det finns olika sätt att få upp vikt över huvudet, innan man försöker sig på det här så gäller det att ha bra rörlighet. Stelhet är oftast varför split känns bättre än när man hoppar ut åt sidorna med fötterna med vikt över huvudet. På pushpress ska dock fötterna stå kvar under hela lyftet!