A1 Waiters walk 3 x 10 m / arm
A2 Ringrodd 3 x 10 reps
B 1 Press + 4-6 Push press eller Push jerk x 5-7 set
+
5 varv
Kb-clean & press, alternerande hand, 1 min
15 sek vila
Kroc-row, hö, 15 sek
Kroc-row, vä, 15 sek
15 sek vila
[Totaltid 9:45 min]

Tillägg: Hollow rock 4 x 30 sek – vila 30 sek

Gå som en kypare i maklig takt fram och tillbaka, viktigare med bra position än tung vikt, och varva med ringrodd där ni fokuserar på att dra ihop skuldrorna ordentligt. Sedan ett kombination där ni börjar med en strikt press, dvs det lyftet styr vikten, och sedan 4-6 reps med pushpress eller jerk. Ett minikomplex med kettlebellsen som avslutning.