A Bakböj 3 x 3 – tunga men långt från max
B1 Utfallssteg 3 x 4-6 reps/ben
B2 Stelbenta marklyft 3 x 10-12 reps
+
6 varv
Swings, 10 reps
Switch lunges 10/10 reps
Inom 2 min resten vila

Jämför metcon med 1/3 och känn inte att ni behöver öka vikt, men stanna gärna på samma och jämför känslan av att genomföra den. På de inledande benböjen håller vi det hela en bit under max, men någonstans 75-90% kan ni hålla er beroende på hur ni känner er för dagen. På utfallsstegen kan ni däremot lassa på lite om ni kan bibehålla tekniken och sedan varva med skön och dynamisk hamstring-stretch i form av stelbenta marklyft.