A1 Viktade armhävningar 5 x 2-3 reps
A2 Vanliga armhävningar 5 x 4-6 reps
A3 Mountain climbers 5 x 20-30 reps
+
5 set av
20 sek hopprep på ett ben
20 sek hopprep på andra benet
20 sek double unders
Vila ca 1 min

Tillägg: Sidoplanka med benhöjning 2×30/30 sek

Fina reps och i ett flyt med 0 sek vila på A-delen, sedan vila ca 3 min. Dvs ca 25 min till denna. På avslutande del gäller det att man kan hoppa hopprep utan att lyfta på fötterna så mycket annars blir det väldigt jobbigt att hoppa på ett ben. Är detta omöjligt så försök hoppa single unders med varannan fot i 40 sek.