TESTDAG 1

A Bygg till dagens tyngsta av:
Clean anyhow
+
Tyngsta setet av 10 obrutna låga svingar med en eller två KB

B1 Db ext rot @3010 x 8 – bygg till dagens tyngsta mellan set, målbild: 10% av 1 rep på bänk
B2 Uppvärmning inför C-delen, öva tempo du vill hålla x 10-15 sek

C Inom 5 minuter gör följande för snabbast totaltid:
2 set x 500 m rodd

OBS:
*Redovisa totaltid
*Du får ro 1000 m rodd på tid utan att stanna upp eller kliva av om du tror att du får en bättre totaltid på det viset.
*Men kan du ro 500 m på 2 minuter eller snabbare så kommer du TROLIGEN få en bättre totaltid om du först ror 500 m, kliver av och hämtar andan och börjar igen efter en vila som inte är längre än att du hinner ro 500 m till. Glöm inte att du MÅSTE hinna klart inom 5 minuter! Taktikvila! 😅

[Med 3 heat så tar denna del ca 20 min]

TEST-BONUS för hela veckan:

Grepputhållighet i förhållande till egen vikt:
Amsap hänga med en arm OCH / ELLER Hänga i toppen av en scapula pull up x amsap, time cap 1 minut

Uthållighet av bålen, anteriort och posteriort: 
Front leaning rest i ringar eller på golv x amsap, time cap 3 minuter
Sorensen x amsap (på GHDn om du kör själv, annars så hjälps ni åt på en bänk), time cap 2 minuter

Unilaterala plankor:
Adduktor-planka, variant du klarar x amsap – time cap 60 sek
Sidoplanka x amsap – time cap 3 minuter

Press och dragstyrka i förhållande till kroppsvikt:
Pull ups, strikta (med eller utan PUM) OCH / ELLER Kippade pull ups x amrap
Push ups, svår variant (med eller utan PUM)  OCH / ELLER Dips (i ställning eller ringar) x amrap

Testveckan är här Upplägget innebär att testveckan består av en testdag som sedan följs av en ”mellandag” där du tränar som vanligt. TEST-BONUS blir oftast svårt att hinna med med avslutningar som dagens testdag, men det finns fler tillfällen i veckan! 😅