A. Clean grip mark lyft 2s paus under knä 2s paus över knä
2-3reps 4set

B. Clean pull 1.1.1 3set

C. 1x hang power clean 1x power clean 4-5set

D. ”Hot out of the gates”
21-18-15-12-9
Goblet squats
KB svingar

Fin och kontrollerad (och snabb och explosiv så klart) teknik på B och C efter att ha startat upp baksidorna rejält efter A-delen. Sedan är det bar att dra igång motorn och köra för fullt på ”Hot out of the Gates”! ?

Saknar ni redan sommaren? Ingen fara, det kommer en till! ??