A1. Hand over hand seated sled pull 25m 3set
A2. Tire flip 4-5reps 3set
B1. Backwards sledpull 50m 3set
B2. Suitcase walk 50m (25+25) 3set
C1. 30-60sec OH plate hold 3set
C2. 400m run 3set

VID REGN.

A. in 10 minutes build to a heavy complex of:
1x KB snatch 1x Windmill 1x TGU per arm with perfect technique
B1. 30sec alternating lunge jumps 3set
B2. 1min AMRAP ball slams 3set
C EMOM 12min
1,4 osv Hanging kneetuck 20-30sec
2,5 osv Walking plank on the spot 20-30sec
3,6 osv 2x KB overhead walk

Strongman pass eller innepass om det öser ner! Här vill jag bara slå ett slag för att kuta ute kan ni absolut göra även om det regnar. Poängen med att vi inte välter däck och sånt vid regn är MEST på grund av säkerheten, det är lätt att halka med grepp och så. Men C-delen på strongman-passet kan ni göra oavsett, så passa på att kuta lite under vår underbara men något korta sommar! 😀