A. Back squat @ 30×1 8-10 reps 4set

B1. Single leg hip thruster @ 21×1
6-8reps/leg 3set
B2.Skull crushers w dumbbells @ 30×1 6-8reps 3set

C. AMRAP 6min
”The final count up”
3 KB swings
3 Burpees
6 KB Swings
6 Burpees
9 KB swings
9 Burpees
And so on til timecap

OPTIONAL
Skill of the week
EMOM 10min
even 10 DU / 20 sinle unders
odd 1-2 wall walks

Vi fortsätter bygga ben och bål. Härligt med Back Squats. Väldigt mycket bra jobb med klassiska Burpees och KB-svingar i sista AMRAPen – håll i din Kettlebell! 🙂

Ett sånt där chain gang som man hört om!

Ett foto publicerat av Tränarprofil Cfua (@crossfituppsala)