A1. Build to a perfect 3 rep deadlift, ””reset”” and stand up between every rep in 5 sets
A2. Pushups/pushups in rings/ring dips submax sets AMRAP -2 reps @ 30X0 5 sets

B. Every second minute for 5 sets:
5 double kettlebell swings
5 double kettlebell thrusters
5 burpees

C. EMOM for 12 min:
Min 1, 4 and so on: 3-4 bottoms upp kb press/arm
Min 2, 5 and so on: 3-4 windmills/arm
Min 3, 6 and so on: 20-30 sec supinated hang

 

A-delen: Max 20 minuter på A annars kommer det bli tight om tid. PERFEKT form på marken.
B-delen: Samma vikt på svingar som thrusters.
C-delen: Assaitansarbete för axlar/skuldror.

 

Assistansarbete är inte bara viktigt utan kul också, se bara på bilden!