A. 15 min AMRAP
3-4 strikt pullups/4-6 ring rows
4-6 pushups
6-8 goblet squats
20-30 sec side plank/side

[5 min rest between a and b]

B. 15 min AMRAP
8 kettlebell swings
12 alternating backward lunges with kettlebell in goblet hold
30 seconds FLR


Metcon dagen är tillbaka!! Inga konstigheter här bara att köra på!

Äntligen måndag! Celsiusskolans Elitatlet-ungdomar rullar på som om det är fredag! #crossfituppsala #celsiusskolan

Ett foto publicerat av Tränarprofil Cfua (@crossfit_uppsala)