A1. Build to 3RM close grip bench press
A2. Build to 3RM COVP pullup /negative pullup @ 50X0


B. 10 rounds of:
12 alternating lunges with bumper overhead
8 alternating tgu
6 pushups
4 strict pullups / ring rows / standing double kettlebell rows


C. Powell raise @ 40X0 8-10 reps/arm 2-4 set

A-delen: Inga konstigheter, gör något tungt 🙂

B-delen: Bara att mata på!

C-delen: Noga med utförande. Inga kompensatoriska rörelsemönster i bålen osv.