A. Build to a heavy 3 rep in deadlift, stand up and ”reset” between each rep

B. 12 min AMRAP
2 1-arm swings
2 cleans
2 front squats
2 push jerks/presses
change arm

C. Bottoms up kettlebell clean and press 4-6 reps/arm 2-3 sets


A-delen: Bra form! Ta ny position efter varje rep. Så ställ dig upp och sträck på dig mellan repsen.
B-delen: Tanken är att hitta en kettlebell ni kan hålla igång i 12 minuter utan att ställa ned den på backen!
C-delen: Lite nedvarvning/lek/axelledstabilitet 🙂