A. Bulgarian split squats @ 31X1 4-6 reps/ben 4 set 3 min rest

B. 15 min AMRAP
1-5 strict pullups or 6-8 ring rows
4-6 pushups or ring dips
6-8 goblet squats
10-12 kettlebell swings

C1. Waiters walk 10 meter/arm 2-4 set
C2. Db ext rot @ 30X0 10-12 reps/sida 2-4 set

A-delen: Noga med form och tempo.

B-delen: Bara att köra på!

C-delen: Sätt skuldran i en bra position, skulderbladet skall nedåt och ihop. Undvik onödig sidoböjning i kotpelaren. Så rakt bäcken som möjligt. På db ext rot skall armbåge och axelled inte flytta sig, det är en ren rotation som skall ske i axelleden. Form före belastning blir ledord på dagens assistansträning!