Dag 2

A. 3 Position Snatch; 5 set 3 reps
B. Snatch; 5 set 5 reps

+

15 minuter av:
4 Lätta Alternerande TGU
8 Tuckups
4 Inch-worm
8 Alternerande 1h KB Clean & Press

Eftersom att del 1 har totalt 10 set och ni ska hinna göra det på ca 10-20 minuter så är det bra att tänka i uppdelade tidssegment. Sätt en bestämd tid när ni ska vara klara med samtliga snatches och helt enkelt dela upp tiden på de 10 setten och kör med de tidsintervallerna. Vilorna är korta så fokusera på teknikträning. Känns allting fantastiskt bra och härligt så är det okej att lasta på vikter – kom ihåg att öka vikterna långsamt.

På del två är det inte så mycket nyheter. TGU är tillbaka vilket innebär att ni kan få det lite trångt på golvet. Se till att ta LÄTTA vikter på den här delen så att ni inte håller på och vinglar omkring utan att ni då kan hålla er till en mindre yta per person!