Uppsamlingsvecka / Deloadvecka

A. Hang (Power)Clean – från ovan knä / högt på lår. 2-3 reps; 4-6 set.

+

Gör ett energisystemstest från föregående vecka ELLER:

20 minuter AMRAP:
6 TGU (alternerande)
12 Hip raises
24 Kickups


Jobba lätta vikter på del 1 och öva på att gå ner under stången. Försök fånga stången så djupt du kan. Om du har knän som inte bör fånga saker i maximalt djup så är det bra att undvika det och jobba istället på powerclean från häng!